fake rolex watches many types of types to satisfy the demands of unique individuality.


AFŞİN HABER MERKEZİbodrum escort

GENÇLER!

GENÇLER!
MEHMET GÖREN( mehmetgoren@afsinhabermerkezi.com )
111 views
15 Aralık 2021 - 7:53

Gençler, Allah, insana çok değer vermiş. İnsan, Allah’ın yarattıkları içinde eşref-i mahlûkat, yaratılmışların en şereflisi…

Gençler; giyiminizden, yaşantınıza; ilimden, çalışmaya; sevgiden, saygıya kadar her şeyi Allah’ın emrine göre yapın.

Dünya’da Allah’ın koyduğu ilahi kurallara göre yaşayın. Kısacası Allah ve peygambere itaat edin.

İslam huzur, mutluluk ve sevgi dinidir. (Günümüzde sevgiye, mutluluğa ve huzura ne kadar da ihtiyacımız var değil mi?)

“Ey Muhammed, de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün. Çünkü Allah çok yargılayıcı, çok esirgeyicidir.

De ki: “Allah’a ve peygambere itaat edin!” Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah da o kâfirleri sevmez. (Al-i İmran Suresi, ayet 31,32)

Kişinin, Allah’ı ve peygamberi sevmesinin göstergesi itaat etmesi, emirlerine uyarak yaşantısına tatbik etmesidir.

Ebedi istirahat yerimiz olan ahiretin kazanılacağı yegâne (tek) yer dünyadır. (Burada ne ekilirse, ahrette o biçilir.)

Gençler; iş işten geçmeden kendinize çeki düzen verin. Çünkü zaman çok hızlı gelip geçiyor. Gençlik, insanın bu dünyadaki yaşantısının en nazik dönemlerinden biridir. Çünkü insanın dünyayı algılama noktasında bir mesafeye geldiğinin işaretidir. Aklın olgunlaşması ve düşünme şeklinin gelişmesi, kendine emanet edilen beden ve ruhunun niteliklerinin farkına varmasıdır. 

Eshab-ı Kehf gençlerini biliyorsunuz değil mi? İnananların ve insanların ibret alması gerekli bir vakadır. Ölümden sonra dirilişin en bariz örneğidir. Hamd ile başlayan Kehf süresinde, dünya hayatının mahiyeti anlatılır. Dünyanın fani olduğunu, ölümün hak olduğunu, insanların da kabir mağarasında yatıp sonra belirli bir zamanda hep beraber diriltileceğini, ahret için oradaki sonsuz nimetler için dünyayı feda edenlerin kazançlı çıkacağı, kesinlikle pişman olmayacaklarını anlatır. O mübarekler de dünya malına, geçici servet, şehvete ve makam hırsına kapılmadılar. Allah’a teslim oldular. Üç günlük dünyayı değil sonsuzluğu tercih ettiler. Mağara dostları saltanatı bırakıp, Allah’a yöneldiler. Her dönemde bir Firavun, bir Dakyanus, bir Musa vardır. İlk günden kıyamete kadar inanan ve inanmayan mücadelesi olacaktır. Önemli olan Hakk’ın yanında olmaktır. Tarih boyunca, zalimlerle mazlumların, inananlar ile inanmayanların savaşına en güzel şekilde Kehf suresinin kıssasında görüyoruz. Çünkü bu kıssa tarihi hadisenin de ötesinde kâinat ve ahret görüşüne de açıklık getirir. (Ali Afşaroğlu-Ashab-ı Kehf ve Rakıym) )

Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşında İstanbul’u fethetmedi mi?

Peygamber efendimizin yanında ve camideki cemaatin büyük çoğunluğu genç değil miydi?

Allah’ın lütfü olan gençlik en güzel çağdır ve bu dönemde yapılan ibadetler ise güneş gibidir.

Gençler, Haçlılar ve Siyonistler yani Allah düşmanları her alanda sizleri İslam’ın yolundan uzaklaştırmak için çalışmaktalar. İnternet, sanal alem, diziler, sinemalar ile bir çok bildiğimiz ya da bilmediğimiz alanlarda kültür savaşını sürdürüyorlar. Kısacası kültürümüzü elimizden alıp, kendi kültürlerini adapta ediyorlar bilhassa da siz gençlere… Sokaklar onlar gibi giyinme, düşünme ve yaşamaya yeri olmadı mı? Cafe, interkafe, bar ve birahane yani gençlerin kızlı-erkekli gideceği yerlerin sayısı her geçen artıyor. Ve içerisi tıklım tıklım kız ve erkekle dolup taşıyor.

Bir şeyleri elde etmek için çalışmak, alın teri dökmek gerekir. Meşakkatli yolculukta zorluklar karşımıza çıkacaktır elbet. Her şey güllük gülistanlık olmayacaktır. Sıkıntıların en büyüğünü peygamberler çekmediler mi?

Hiçbiri de mücadelelerinden vazgeçmediler.

-Hz. Yahya başı kesilerek şehit edildi.

-Hz. Zekeriya testereyle ortadan ikiye biçildi.

-Hz. Yusuf kuyuya kardeşlerince atıldı.

-Hz. Yunus balığın karnında kurtuldu.

-Hz. İbrahim oğlu İsmail (a.s.) kurban etmeyle sınandı.

Ya peygamber efendimiz, en ağır işkencelere, hakaretlere, saldırılara uğramadı mı?

Düzen bozuktu, ahlak bozuktu, sistem bozuktu. Peygamber efendimizde bütün olumsuzluklara ve bozukluklara rağmen inandığı doğrudan şaşmadı. Mücadelesini verdi. Ahlaksızlığın, sorumsuzluğun, acımasızlığın, sevgisizliğin, aldatmacılığın, hiddetin ve nefretin kol gezdiği toplumsal yapı içinde, o ahlaklıydı, şefkatliydi, dürüsttü, güvenilirdi, hassastı, sevgi doluydu…

Toplumsal yozlaşmayı, ya da kabile (yahut devlet) düzenini hiçbir zaman “bahane” olarak kullanmadı. Ebu Cehil’in kontrolündeki maddi imkânlara da asla teslim olmadı.

Son peygamber olmasına bakmadan gece-gündüz çalışıyor, rahmetin inmesi için elinden geleni yapıyordu. Sonunda rahmet indi. Ve on sene kadar önce terk etmek zorunda kaldığı Mekke’ye muzaffer bir komutan olarak döndü.   

Gençler, Müslüman Allah katında değerlidir. Kıymetinizi bilin. Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi günümüzde de ve bundan sonraki dönemlerde de ahlak, sistem ve düzen bozuk olma ihtimali hep olacaktır. Sizler, peygamberimiz gibi mücadele etmelisiniz.

Gençler; şeytanın kıyamete kadar Müslümanları Allah’ın yolundan uzaklaştırma savaşına devam edeceğini aklınızdan çıkarmayın.

Şeytan ve uşaklarına İslam’ın yolunda olarak derslerini verin.

Yüce Allah buyuruyor: “Çünkü şeytan sizin eski bir düşmanınızdır. O’nun için siz de O’nu bir düşman tutun. O, kendisine tabi olanları ancak alevli cehennemin ehlinden olsunlar diye davet eder. (Fatır Suresi, ayet:6)

Kısacası: Allah’a itaat etmek suretiyle şeytana düşmanlık edin. Allah’a isyan ederek O’na itaat etmeyin. Kalpten bir samimiyetle hareketlerinizde, fiillerinizde ve inançlarınızda O’ndan sakının. Yaptığınız her şeyi şuurla yapın. Çünkü çok kere şeytan amellerinize riya katar ve kötü hareketlerinizi sizin gözünüze iyi gösterir. Şeytanın oyununa gelmemek için Allah’tan yardım talep edin. (İmam Gazali-İlahı Nizam, sayfa 112)

Kalp bir kaleye benzer, şeytanın bu kaleye girip işgal etmesini engellemesini bilmek gerekir. Şeytanın vesvese vererek insanı saptırır. Şeytanın giriş yolları ve kapıları kişinin sıfatları ve kötü huylarıdır. Bu huylardan birkaçı şunlardır; öfke, hevay-i nefs, haset, hırs, tokluk, oburluk, ev, eşya, giyim düşkünlüğü, acelecilik, mal, mülk, para, pintilik, fakir düşme korkusu, taassupluk ve su-i zan… Kendinizi sorgulayın.

Gençler; Allah’a kulluk vazifenizi yerine getirin. Gayret gösterin. (Bahane üretilmemeli)

Dünyanın süsüne aldanmayın. Kur’an ve peygamberimizin ahlak esaslarına uymayan bir dünya hayatı ancak bir oyundur, bir eğlencedir, bir süstür, aranızda öğünüştür.

Dünyanın peşine takılır gidersen yetişemezsin. Kovalarsın yakalayamazsın. Oyalanır durursun. Dünyanın uğraşı, meşakkati bitmez. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Ölüm geldiğinde ise iş işten çoktan geçmiş olur.

            Dünya sevgisiyle sarhoş olanların ayılması çok zordur. Dünyayı asıl maksat yapanlar, ahret boyutunu katmayanlar son nefeslerine kadar sarhoşturlar. Açgözlülükle dünyaya sarılan ve doymak bilmeyenin, ancak gözünü kara topraklar doyurur. Böyle biri ne kadar zengin olursa olsun yine de fakir sayılır, zillet içinde yaşar. Çünkü hep daha fazlasına talip olur. Daha çok kazanmak hırsıyla da bir türlü rahat ve huzur yüzü görmez.

Bir gün peygamber efendimiz bir yerden geçerken orada çöplüğe atılmış bir koyun ölüsü gördü. Yanındakilere, “Bu koyunun, sahibinin yanında bir değeri var mı?” dedi. Onlar, “Değeri olmadığı için atılmış!” dediler. Bunun üzerine Resulullah buyurdular ki: “Varlığım kudret elinde bulunan Allah’a yeminle söylerim ki, ilahi ahlak esaslarına uymadan geçirilen bir dünya hayatının Allah yanında, bu koyunun, sahibi yanında olan kıymeti kadar değeri yoktur. Eğer Kuran esaslarına uymadan geçirilen bir dünya hayatının Allah yanında, bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı, imamsızlara bir yudum su vermezdi.” 

Kötülük, iyilik ve helal, haramı yapıp yapmamak insanın kendi iradesindedir. Yapılan hatalar ve günahlarda başkalarında suç aramayın. Yüksek notu alınca “ben aldım” düşük not alınca “öğretmen verdi” olmaz.

Anı kameraya alıp, yıllar sonra izliyoruz ya. Kâtibin meleklerinin de sevap ve günahları kayıt altına aldığını unutmayalım. O çetin hesap gününde kayıtlar önümüze serilecektir. Eller, ayaklar velhasıl bütün azalar dile gelecektir.

Hak yol çizgisinden şaşmayın.

Helal nedir, haram nedir; öğrenin, bilin ve ona göre bir fiil yaşayın. Kitap ve sünnete sımsıkı sarılın. Çünkü insan bu dünyada yaptıklarından sorumludur. Buranın imtihan dünyası olduğunu unutmayın. Dünya ahretin tarlasıdır. Ne ekilirse o biçilir.

Hak ve batılın savaşı kıyamete kadar devam edecektir. Safınızı ona göre belirleyin. Çetin bir hesap gününün olduğunu unutmayın

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatını örnek alıp, hayatınızda uygulayın.

Peygamber efendimiz döneminde camii cemaatinin büyük çoğunluğu gençlerdi. Ya şimdi? Nerede bu gençler? İnterkafe, kafe, diskolar, barlar… Tıklım tıklım dolu… Erkek ve kızlar sarmaş dolaş! Kimin eli kimin cebinde! (İslam’ı yaşayan Müslüman kardeşlerimizin başımızın üzerinde yeri vardır.)

Evlilik programları, güzellik yarışmaları, ten üzerine kurgulanmış diziler, internet ve cep telefonları… Günaha davet!

Moda, müzik, kozmetik, alkol, çalgı, zevk, sefa, eğlence dünyaya bunun için gelmedik gençler.

İlme (fen, kimya, matematik, teknoloji) ve ibadete daha fazla zaman ayırın. Sonuna kadar ilim öğrenin.

Siz Müslüman gençler okuyup, bir yerlere gelmeli ki; 28 Şubat gibi Müslümanlara karşı acımasız darbeler gerçekleşmesin. O dönemde çok sayıda Müslüman’a ne sıkıntılar çektirdiler. İnsanlık dışı muamelelerde bulundular. (Şu an Mısır’da Sisi diktatörü (batının kuklası) Müslümanları katlediyor)

Bulunduğunuz hangi mevkii makam ya da diğer işlerde Müslüman olarak kendinizi hissettirin. (ahlaklı, güler yüzlü, samimi, bütün insanlara karşı hak, hukuk ve adaletli olarak, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, insanlara tepeden bakmayarak, güvenilir, iş bitirici, rüşvetten uzak, Devletin malını koruyarak, vatan sevgisi velhasıl insan olarak)

Mevkii, makam, zenginlik, bilgi, eğitim, fiziki güç ve güzellikler kendini beğenmişliğe, kibirliğe ve insanları küçük görmeye sevk etmesin. Alçakgönüllü olun.

Dünyada geçiminizi sağlamak için helâlından çalışın. Bu da büyük ibadetlerdendir.

Günümüzde fiziki güzellikler hep ön planda değil mi? Dizilerde, filmlerde ve reklamlarda güzel kızlar ve yakışıklı erkekler oynatılmıyor mu? Vücut hep ön planda değil mi?

Zevk ve eğlenceye düşkünlük, “dünyaya bir kere gelinir. Gül, eğlen, zıpla.” (Peki, ölüm kaç kere geliyor.)

Ve hayatımı yaşıyorum. Dokunmayın keyfime!

            Gençler; zevkin sınırı yoktur. Sonu ise uçurumdur.

            Günaha adım attın mı arkası gelir. Günah tatlıdır. Ne olacak bundan demeyin.

            Gençlik yıllarında yapılan ibadet güneş, yaşlılıktaki ay gibidir. En güzel yıllarınızı ibadetten uzak geçirmeyin. Gençlik yılları bir daha ele geçmez. Ara sıra yaşlılarla muhabbet etmeyi unutmayın.  

Gençler, hayat kurallarla geçmektedir. (Apartman da kural, trafik de kural, esnaflık da kural, memurluk da kural, okulda kural, derneklerde ve vakıflarda kural, spor müsabakalarında kural, askerlikte kural, devletlerin yapısında kural.) Yüce Yaradan Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların nasıl yaşaması gerektiğinin kuralını belirtmiştir. Peygamber efendimizde Kur’an-ı Kerim’i hayatına tatbik etmiş ve biz ümmetine örnek olmuştur.

İnsan nasıl yaşıyorsa öyle inanmaya başlar. Sonra inanan insanları eleştirmeye başlar. Daha ileri safhası da benim gibi yaşayacaksın, denir.

Kur’an-ı Kerim’in ilk gün gibi tazeliğini koruduğu unutmayın gençler.

Velhasıl, Kur’an’a ve peygamber efendimizin sünnetine sımsıkı sarılın gençler.

Allah’a emanet olun.

*

MEHMET GÖREN

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Sitemizde Yayınlanan Haber,Köşe Yazısı,Fotoğraf ve Videoların Telif Hakları AFŞİN MERKEZ YAYIN GURUBU'na aittir.e-mail: afsinmedyacenter@gmail.com

fake rolex watches many types of types to satisfy the demands of unique individuality.