reklam reklam reklam reklam reklam reklamreklam reklam reklam reklamreklam reklam reklam reklam reklam
reklam reklam reklam reklam reklam reklamreklam reklam reklam reklamreklam reklam reklam reklam reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN


ANNELERİMİZ.

Yayınlanma Tarihi : Google News
ANNELERİMİZ.
reklam

YILLAR ÖNCE KALEME ALDIĞIM BİR ANNELER GÜNÜ YAZISI…

ANNELERİMİZ.

Vatan gibi kutsal, ekmek gibi mübârek, Türkçe gibi nezih, su gibi aziz, gün ışığı gibi tertemiz, gökyüzü kadar engin bir yüreğin sâhibi olan siz, annelerimiz…

İnsanlığın neş’e ve saâdet güneşi, muhabbet ve merhametin sönmez ateşi, yuvamızın tüten ocağı, hânemizin şefkat kucağı, evimizin sevgi çerâğı, âilemizin hayat menbağı, “ateşi”, “suyu”, havası”, “toprağı” olan siz, annelerimiz…

Dokuz ay boyunca bizleri canıyla, kanıyla besleyen, hayatı evlat meyvesiyle süsleyen, dünya ziyneti olan çocuklara söylediği ninnileri uykusuz gecelere yaslayan, bir eliyle bebeğinin beşiğini, öbür eliyle de dünyayı sallayan siz, annelerimiz…

Aydınlıkların bile gıpta ettiği; alnı ak, sevgisi duru ve berrak, tebessümü sımsıcak, “Duyguları bile haramdan uzak”

ve her zaman kalbimizin zirvesinde dalgalanan sancak olan siz, annelerimiz…

Gönül vahâmız, şeref levhâmız, sevgi nüshâmız, en güzel

hülyâmız, en mukaddes rüyâmız, dil burcundaki mahyamız ve  sürur dünyamız olan siz, annelerimiz…

Yüzümüz bulutlansa yüreği yanan, gözyaşını mendillere oyalayan, derdimize, hasretimize, sevincimize ağlayan,

kaybedildiğinde kıymeti çok daha iyi anlaşılan, hâtırâsı bile rûhumuzu kanatlandıran ve “Dünyadaki varlıkların en mübâreği” olan siz, annelerimiz…

Allah(c.c.)’ın isim ve sıfatlarının en fazla tecellî ettiği; vefâsı, sadâkati, muhabbeti ve merhameti başta olmak üzere her şeyini

evlâdına karşılıksız vermenin yücelttiği en müstesnâ varlık olan

siz, annelerimiz…

“Ayaklarının altına Cennet” serilen, evlâtlarına “Cennet

kokusu” verilen, dünyayı Cennet’e çevirmek için gönderilen ve

bakışlarından bahar çiçekleri derilen fedâkârlık âbidesi olan siz, annelerimiz…

Hayatına ilmik ilmik erdemi, tevekkülü, teslîmiyeti, fazîleti, samîmiyeti, iffeti ve izzeti dokuyan, davranışlarında en latif, en nâzenin, en samîmi, en gösterişsiz ve en kâmil duyguların irfan esintileri okunan, göz pınarlarından süzülen yaşlar ve sevgi ummânı olan bakışlarıyla körelmiş yüreklere Rahmân’ın rahmetini muştulayan,  en âsûde sevinçlerin bestekârı, en onulmaz hüzünlerin dertlisi ve en büyük kahramanlıkların bânîsi olan siz annelerimiz…

Ergenekon’dan yola çıkan, Mekke’nin tevhîd nûrunda yıkanan, Anadolu’da “Gül” yüzlü bir medeniyet inşâ etmek için hazarda ve seferde “Bâcıyân” olan, Asr-ı Saâdet’ten ve Türk tarihinde tevârüs ettiği eşsiz güzellikleri hayatlarına yansıtan, hilkat kumaşı bayrakların kumaşıyla birlikte dokunan siz,

annelerimiz…

Gazâ meydanlarından inşâ ettiğimiz medeniyete,

fethettiğimiz diyarlardan serhat boylarına kadar kitâbesi okunmayı

bekleyen nice akıl almaz destanlar yazan, asâlet, cesâret,

metânet, letâfet ve şehâmet şâhikası olan siz, annelerimiz…

İslâm tarihindeki hanımların zirve şahsiyetlerini oluşturan; Hz. Hâcer (r.anhâ), Hz. Meryem (r.anha), Hz. Âsiye, Hz. Âmîne (r.anhâ), Hz. Hatice (r.anha) ve Hz. Âişe (r.anha) Vâlidelerimizle birlikte “Ümmehâtü’l- mü’minîn” (Mü’minlerin anneleri) olan / Ahzâb, 33/6) bilcümle Ezvâc-ı Tâhirât ile Hz. Fâtımâ (r.anhâ) Anamız ve cümle Ehl-i Beyt-i Benât, ilk hanım şehîdemiz Hz. Sümeyye (r.anhâ) başta olmak üzere gönül gönderimizde sonsuz bir muhabbetle dalgalanan sahâbe-i nîsâ, şühedâ-i nîsâ ve evliyâ-yı nîsâ olan siz, annelerimiz…

Türk Tarihindeki; Altun Can Hatun’dan Râziye Sultan’a, Tomris Hâtun’dan Terken Sultan’a, Süyümbike Sultan’dan Dilşad Hâtun’a  / İparhan Hanım’a, Nene Hâtun’dan Şerife Bacı’ya, Erzurumlu Kara Fatma’dan Kastamonulu Halime Çavuş’a, Gördesli Makbûle’den Adanalı Tayyar Rahime’ye, Aydınlı Çete Ayşe’den Vanlı Süreyyâ Sülün’e, Maraşlı Hürü Ana’dan Senem Ayşe’ye, …. ve daha  nice isimsiz kahraman olarak tarihe geçen, “Dînî ü devlet, mülk ü millet” yolunda îman, ihlâs, irfân, azim,  fedâkârlık, cesâret ve kararlılıklarıyla destanlaşan, Mîllî Mücâdele’de ülkemizi işgâlden kurtarmak için ön safta savaşan siz, annelerimiz…

“Vatana kurban olsun” diye askere gönderdiği oğlunun saçlarını kınalayan, “Ya gâzî ol, ya şehit” hitâbı ve “Değmesin mâbedimin göğsüne nâmahrem eli” niyâzıyla cepheye

yollayan; ıslak gecelerde kağnı arabasıyla taşıdığı cephânenin üstüne yağmur-kar yağmasın diye kucağındaki yavrusunun kundağıyla

top mermilerine saran siz, annelerimiz…

Başımızın tâcı, gönül yaralarımızın ilâcı, hepimizin ihtiyacı

olan, duâlarıyla her türlü tehlikeden bizi koruyan, kolumuz,

kanadımız, ağız tadımız, âhiret murâdımız, bir yerimiz ağrıyınca feryâdımız olan siz, annelerimiz…

Hiçbir zaman dilinden eksik etmediği besmelesinde,

yüreğindeki sevgiyi resmeden “Yavrum!” diyen sımsıcak sesinde, salâvatlarla yıkanan nefesinde rahmânî güzellikler bulunan, günde beş vakit nûr üstüne nur yayılan ve şükür çiçeği açan seccâdesinde

namaza duran, cümle ehl-i îman ve bütün insanlar için duâya oturan; nur yüzlü, dili Kur’ânlı, eli tespihli olan siz, annelerimiz…

Hayatı bizim için yaşayan, en çekilmez çileleri bizim için

taşıyan, uykularını bizim için bölen, bizim için sevinen, bizim için

gülen, bizim için her türlü zahmeti cana minnet bilen; yurdumuzun, yuvamızın, yavrularımızın temel taşı olan siz, annelerimiz…

Bizleri sevgi kirmenine sararak büyüten, târiflere sığmayan gönül zenginliğini ve hudutsuz muhabbetini evlatlarına aksettiren, zaman ve mekân ötesinde olsa da ona ayân olup bizi gören, sıkıntılarımızı duyan, kasvetli, karanlık gecelerimizi varlığıyla aydınlatan, sırtımızı yasladığımız dağ, sığındığımız

liman ve sebeb-i hayâtımız olan siz, annelerimiz…

Kalplerimizi teshîr eyleyen, üzüntülerimizi terhîs eyleyen,

sıkıntılarımızı tebdîl eyleyen, sevinçlerimizi tebcîl eyleyen, mekteb-i âleme bir nübüvvet mektubu olarak gelen; hissiyâtımıza renk, hayatımıza ahenk, muhabbetimize mihenk olan, ahlâkı, zarâfeti, nezâketi ve müsâmahayı anlamlı kılan, evlatlarına karşı duygu yoğunluğunu en fazla yaşayan, her şartta ve her türlü olumsuzluğa rağmen çocuklarının yanında olan, bizi her zaman koruyan ve kollayan siz, annelerimiz…

Hiç sönmeyen bir sevgi meşâlesi, göz kamaştıran bir edeb

şûlesi, dünyanın en içli nağmesi, hilkâtin en latif tecellîsi, evlâdın

en büyük tesellîsi, en ulvî duyguların, en güzel hasletlerin ev

sâhibesi ve ana dilimizin mürebbîsi olan siz, annelerimiz…

Biz evlatlarınız; gökyüzünün mavisini başınıza tül, semâdaki

yıldızları yakanıza gül diye taksak yine de hakkınızı ödeyemeyiz. Annelerimize ne yapsak, ne kadar hürmet etsek, ne kadar hizmet etsek yine de azdır; zirâ sizin bize yaptıklarınızın yanında, bizim size hizmetimiz ancak ummanda bir katre olabilir…

Zâten ana-baba hakkı mevzuunda Kur’ân-ı Kerîm’de; “..Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘Öf!’ bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. İkisine de merhametle tevâzu kanatlarını indir ve; ‘Rabbim!Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse,

şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!’ diyerek duâ et..” (İsrâ, 17/23-24);  “Biz,

insana anne babasına.iyi davranmayı emrettik. Annesi onu

ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu..” (Ahkâm, 46/15; Lokman, 31/14); “..De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin..” (En’âm, 6/151) diye buyurulmaktadır. Yâni kulun, Allah(c.c.)’a ibâdetten sonra

yapacağı en önemli farzın ana-babaya iyilik yapmak ve hizmet

etmek olduğu Yüce Kitabımız’da emredilmektedir.

Esrarlı bir varlık olan kadının en ulvî pâyesi annelik duygusuna sâhip olmasıdır. Türk milletine ebedî

vatan kılınan bu azîz topraklar, Anadolu olduğu için, her yanı “ana” doludur. Ama son zamanlarda, ne hazindir ki, Batı’da olduğu gibi bizde de “ana” olmak, “kadın” olmaya fedâ edilir oldu. “Annelik”; “Anneler Günü’nü ihdâs edenler tarafından unutturulmaya yüz

tuttu… “Kadın”, “feministlik” ve “eşitlik” terâneleri arasında irtifâ kaybetmeye başladı. Fıtratı göz ardı ederek eşitlik aranmaz, aranamaz, aranmamalıdır. Hak-hukuk açısından elbette kadınla

erkek arasında “insan kimliğinde” bir eşitlik vardır, fakat fizyolojik

olarak pek çok farklılığın da olduğu inkârı mümkün olmayan bir hakîkattir. Kadın ve erkek birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısıdır.

Fakat, “Kadın olmanın “savaşımını verenler”(?!), “annelik görevini” aksatanlar, “iş kadını” olup “ev hanımlığını” unutanlar; ne yazık ki, “anne” olmanın, “hanım” olmanın mücâdelesini vermiyorlar / veremiyorlar / vermek

istemiyorlar… Halbûki erkeksi bir tavrın içine giren feministler,

“eşitlik” arayacağına, “hanım” olmanın hazzını yaşayabilseler ve ismiyle müsemmâ olarak “ana” olmaya çalışsalar bugün yaşanan problemlerin pek çoğu emînim ki yaşanmayacaktır.

Ana olan, ana kalan ve ana olmaya yakışan; şefkat ve merhamet âbidesi olarak tebellür eden bütün kadınların “Anneler Günü” nü tebrik ediyorum…

Ve siz, yuvamıza huzur, âilemize gurur, evimize nûr, hânemize sürûr veren annelerimiz; size “bir gün” değil, “bir ömür” değil, “bin ömür” vakfedilse de yine az gelir diyorum…

Bu duygu ve düşüncelerle, siz annelerimizin; yüzündeki nûrun ve tebessümün hiçbir zaman eksilmemesini diliyor, öpülesi ellerin sâhibi olan sizlere en kalbî muhabbet ve hürmetlerimi arz

ediyorum.

*

Dr. Mehmet GÜNEŞ

reklam

YORUM YAP

year100.orgpendik escortbostancı escortkadıköy escorthttps://iklimplatformu.org/https://denemebonususiteler.com/ankara bayan escorthttps://www.otomatikkatilim.com/bonus-siteleri/betpasgiris.vipe-sporhaber.comhttps://www.stanleyspencer.org/https://whichwaync.com/gates of olympus1xbetBig Bass Bonanzamostbet twittertakipcimxbuy instagram likesbetlikecasino sitelerimatadorbetKartal Escortjasminbetsahabetistanbul escortmecidiyeköy escortbakırköy escortrestbetpostegroankara escortdeneme bonusugreenhousecraftfood.comonwindeneme bonusudeneme bonusudeneme bonusucasinodeneme bonusu veren sitelercasino sitelerigüvenlir casino sitelerideneme bonusuokulmed.commatadorbet1xbettempobet girişataşehir escortistanbul escortjojobet girişcasibomholiganbetgates of olympusaviatorsweet bonanza oynaikimisliWilliam Hill casinoMebbistrendyol indirim kodusahabet girişmersin temizlik firmalarıistanbul escort bayanMatadorbet twitterAviator oynainstagram beğeni satın alpornescort ankaraseobuy real instagram followersyabancı dizi izleFenomenbetBayspinmatadorbetcasibom girişistanbul escortbetturkeycasino chefgrandpashabetgrandpashabetmatadorbetMarsbahis girişmarsbahisjojobetjojobetinstagram takipçi aljojobetgaziantep escortgaziantep escorthacklinksahabetjojobetcasibomgüvenilir slot sitelericasibomEscort Girlgates of olympushttps://www.wcle.org/https://www.birbuketmeyve.com/sweet bonanzacasinoplus girişjojobetgiriş jojobetgrandpashabet girisgrandpashabetgrandpashabetmarsbahisgüvenilir bahis siteleribetkomasyabahis girişbetkombetkombetkomjojobet girişsahabet girişcasibom girişmatbetbetparkonwin girişmatbet girişholiganbetjojobetcasibompusulabetcasibomsmm panelsekabetbahsegelsekabetbahsegelnakitbahismatbetcasibommatbetmarsbahisjojobet girişjojobethacklinkextrabet giriştwitch view botmegabahis1216herabetholiganbetholiganbetdumanbetjojobetjojobetjojobetjojobet girişjojobetmarsbahiscasibommarsbahismarsbahis girişhttps://thechelseatreehouse.com/jojobetgrandpashabet girişjojobetOnwinMaltepe otelkartal otelataşehir otelKadıköy günlük kiralık daireÜsküdar otelleriağva günlük kiralık daireMaltepe günlük kiralık dairependik günlük kiralık daireağva otelleriKavbetAtaşehir Escortholiganbetmatbet girişmatbet girişdeneme bonusumatbet girişelitcasinodeneme bonusu veren sitelercasibommarsbahismeritkingmarsbahis girişmarsbahismarsbahiscasibomcasibommarsbahis