AFŞİN HABER MERKEZİ
DR. MEHMET GÜNEŞ - AİT TÜM YAZILAR
BAYRAK

BAYRAK

Çok Kıymetli Gönül dostları; “Hilâl’iyle” Yüce Rabbimizi, “Yıldız’ıyla” Fahr-i Kâinat Efendimizi, “Al rengiyle” şuhedâyı ve Türk milletini / vatanını temsil eden; Türklüğün gururu  kalbimizin surûru, gözümüzün nûru; bağımsızlığımızı...

 “GÜL” OLMASAYDI

 “GÜL” OLMASAYDI

* “Gül” aşkına yaratıldı bu âlem, Varlık vârolmazdı “Gül” olmasaydı. Ne Esmâü’l-Hüsnâ, ne Levh ü Kalem, Âşikâr olmazdı “Gül” olmasaydı. * Her şey O’nun ile kâimdir el-hak, “Ol” deyip oldurur O Zât-ı Mutlak, Hilkatin esrârı vardır muhakkak, Efsunkâr olmazdı “Gül” olmasaydı. * Ezel...

GÜN AKŞAMA YASLANMADAN

GÜN AKŞAMA YASLANMADAN

*** O Yâr, aşkın menzîlidir; kalbe muhabbet gerek… Bu sevdâya vuslat için aşk-ı müebbet gerek…   Bir “Mevcud-u Meçhûl” olan Sultanlar Sultanı’nı, Nazargâhta fehmetmeye göze ferâset gerek…   Kâinâtın her zerresi O’nu terennüm eder, Bu besteyi idrâk için önce ...

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ!

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ!

“ALLAH (c.c.), VATAN ve MİLLET YOLUNDA” BAYRAKLAŞAN BİR BAYRAK ADAM:                               OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ             O; “Allah, millet ve vatan yolunda” serden geçmiş, Şeflik Dönemi’nde millî ve mânevî değerlere yapılan baskılar karşısında kelle koltukta mücâde...

YÂ RABBÎ

YÂ RABBÎ

Ömrü rahnedâr eyledim, hazerim yok yâ Rabbî!.. Vakti sonbahar eyledim, haberim yok yâ Rabbî!.. Yıllar hep beyhûde geçti, sular azgın çağladı, Nefse gem vurmaktan yana zaferim yok yâ Rabbî!.. Kirpiğime dokunmadı rahmet yüklü bulutlar, Seccâdeyi sele veren seherim ...

MÜNACÂT

MÜNACÂT

                           *             Ali Şâkir Ergin Hocama Hayatı doludizgin sürdük karanlıklara, Süveydâlar, simsiyah geceden daha kara, Yâ Rabbî! İmdâd eyle bilcümle günahkâra,          Gâfiliz, isyankârız; kulluktan atma bizi;          Pişmânız, tövbekârız; nâra dağlatma ...

GEL, “EY SEVGİLİ! EN SEVGİLİ!”

GEL, “EY SEVGİLİ! EN SEVGİLİ!”

Câhiliyye Devri’ndeki karanlıkların bağrına güneş olup doğduğun gibi gel… Gel, Ey “Âlemlere Rahmet”[1] Olan Resûller Resûlü! Günah prizmalarında kırılan îmanın zayıflayan ışığını, gurûbu olmayan İslâm Güneşi’yle yeniden nurlandırmak için gel… Gel, Ey “Gül”  Mushaflı S...

BİR “GÜL” CEMRESİ BEKLİYORUZ

BİR “GÜL” CEMRESİ BEKLİYORUZ

Bundan Bin dört yüz kırk dokuz yıl evvel,   M. 571 yılının 12 Rebîülevvel / Pazartesi sabahı   güneş doğmadan az önce dünyayı şereflendiren, bütün zaman ve mekânları Hakk’ın nûruyla aydınlatan, “Âlemlere Rahmet” olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “Mevlid Kandili”ni idrâk ettiği...

EFENDİM

EFENDİM

  “Gül” sevdâsı özge candır, candan öte cân Efendim. Cânım cânâna kurbandır, cânıma cânân Efendim.   “Ol” hükmüne “Gül”dür fermân, “Gül”dür cümle derde dermân, Zâtı nurdur, hâli nûrân; “ahlâkı Kur’ân” Efendim.   “Gül”den gelir bize himmet; şâd ü handân olur ümmet, ...

“GÜL”Ü ANLAMAK

“GÜL”Ü ANLAMAK

Hayatın semâvî renklerinin solduğu, “eşyânın hakîkati”nin maddeye müncer olduğu, ruhlara katmer siyahı gecelerin dolduğu ve mânânın anlamının kaybolduğu bir devirde yaşıyoruz. Öyle bir devir ki; ilmin hakîkati ve hakîkat ilmi vahyin nefesiyle dirilmiyor, varlığın hikmeti ve zaman...


Sitemizde Yayınlanan Haber,Köşe Yazısı,Fotoğraf ve Videoların Telif Hakları AFŞİN MERKEZ YAYIN GURUBU'na aittir.e-mail: afsinmedyacenter@gmail.com